Obiekt, Polska

Informacje o obiekcie

img

Giebło, Kościół św. Jakuba

img

Ogólny opis

Jest budowlą, której tylko 3 lat zabrakło do bezdyskusyjnego miana jednej z perełek polskiego romanizmu.


Wzniesiony pod koniec I poł. XIII wieku ze starannie obrobionych ciosów wapiennych jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium oraz wieżą zachodnią i emporą w zachodniej części nawy.
Prezbiterium doświetlał ulokowany w ścianie wschodniej wąski otwór okienny oraz dwa otwory w ścianach bocznych. Wstęp do nawy prowadził przez portal od południa ujęty dwoma otworami okiennymi. Romańska empora wsparta była na dwóch filarach i dostępna poprzez klatkę schodową w wieży.
Kościół przetrwał w nienaruszonej, romańskiej formie do roku 1911, kiedy to jego układ i bryła zostały kompletnie zatarte przez przebudowę, podczas której rozebrano jego partię zachodnią z wieżą i emporą przedłużając nawę o dwa przęsła ku zachodowi, stawiając nową wieżę i podwyższając mury o ok. 1 m.
Rozebrano wtedy również barokową kruchtę południową oraz zakrystię, którą zastąpiono budowlą ceglaną, ulokowaną na wschód od prezbiterium. W związku z podwyższeniem wysokości ścian kościoła zniszczono gzyms koronujący.
Oprócz ścian pierwotnej budowli których zarys jest doskonale widoczny, pozostał łuk tęczowy wsparty na dużych gzymsach pilastrów. Z elementów architektonicznych pierwotne są dwa okna w ścianie południowej nawy i uskokowy, zamurowany portal południowy z gładką płytą tympanonu. Zamurowane zostały okna w ścianie wschodniej prezbiterium i północnej ścianie nawy.

Galeria zdjęć

Położenie, dojazd, zwiedzanie

Kościół usytuowany jest w zachodniej części wsi, po południowej stronie ulicy Częstochowskiej, w otoczeniu dawnego cmentarza ogrodzonego kamiennym murem.

Share Page

Back to top